CHOCOLATE BARS

 
CHUNKY-BAR

$0.99

   
EC BAR - DARK CHOCOLATE ESPRESSO

$1.99

   
EC BAR - DARK CHOCOLATE WITH SEA SALT

$1.99

 
 
EC BAR - MILK CHOCOLATE

$1.99

   
EC BAR - MILK CHOCOLATE & ALMONDS

$1.99

   
EC BAR - MILK CHOCOLATE S'MORES

$1.99

 
 
EC BAR -DARK CHOCOLATE

$1.99

   
EC CHOCOLATE BAR GIFT PACK -5

$9.95

   
FDNY CHOCOLATE BARS -3 PACK

$5.99

 
 
GREEN TEA KIT KAT BAG 4.78 OZ

$7.99

   
HEATH BAR

$0.99

   
HEATH-BAR 24CT BOX

$21.60

 
Loading...