CHOCOLATES

 
BOUNTY BAR- MILK PER BAR

$1.49

   
CADBURY- DAIRY MILK 1.9oz BAR

$1.49

   
CADBURY- MILK FRUIT & NUT 1.7oz BAR

$1.49

 
 
CADBURY CRUNCHIE- PER BAR

$1.49

   
CADBURY- CURLY WURLY BAR

$1.49

   
CADBURY FLAKE-PER BAR

$1.49

 
 
KIT KAT BAR - WHITE

$1.49

   
NESTLE LION BAR

$1.49

   
MARS BAR

$1.49

 
 
CADBURY TWIRL- PER BAR

$1.49

   
AERO BAR- MINT PER BAR

$1.49

   
EC BAR - MILK CHOCOLATE S'MORES

$1.99

 
Loading...