CANDY BARS

 
LAFFY TAFFY-BAR

$0.99

   
HEATH-BAR 24CT BOX

$19.20

   
HEATH BAR

$0.99

 
 
GODIVA-MILK CHOCOLATE 1.5 OZ- PER BAR

$3.99   $2.49

   
GODIVA-MILK CHOC CARAMEL 1.5 OZ- PER BAR

$3.99   $2.49

   
GODIVA-DARK CHOCOLATE 1.5 OZ- PER BAR

$3.99   $2.49

 
 
GODIVA-DARK CHOC RASPBERRY 1.5 OZ- PER BAR

$3.99   $2.49

   
GODIVA- ASST CHOCOLATE BARS 1.5 OZ- 4 BARS

$16.00   $8.00

   
CLARK - MILK 24CT BOX

$19.20

 
 
CLARK - MILK - PER BAR

$0.99

   
CHUNKY-BAR

$0.99

   
CHUNKY 24CT BOX

$19.20

 
Loading...