BULK CHOCOLATES

 
SIXLETS - BLACK PER LB

$5.99

   
REESE'S MINI PEANUT BUTTER CUPS-PER LB

$3.99

   
REESE'S MINI PEANUT BUTTER CUPS-5 LB BAG

$18.00

 
 
RED FOILED MILK CHOCOLATE HEARTS-PER LB

$7.99

   
NONPAREILS DARK W/ WHITE SPRINKLES -PER LB

$3.99

   
MINI WHOPPERS-PER LB

$3.99

 
 
MINI TWIX BARS-PER LB

$3.99

   
MINI SNICKERS -PER LB

$3.99

   
MINI MILK DUD BOXES-PER LB

$3.99

 
 
MINI HEATH BARS-PER LB

$3.99

   
MINI BUTTERFINGER BARS-PER LB

$3.99

   
MILK CHOCOLATE MALTED BALLS-PER LB

$3.99

 
Loading...