BULK CHOCOLATES

 
SIXLETS - BLACK PER LB

$5.99

   
REESE'S MINI PEANUT BUTTER CUPS-PER LB

$3.99

   
REESE'S MINI PEANUT BUTTER CUPS-5 LB BAG

$18.00

 
 
RED FOILED MILK CHOCOLATE HEARTS-PER LB

$7.99

   
NONPAREILS DARK W/ WHITE SPRINKLES -PER LB

$3.99

   
MINI WHOPPERS-PER LB

$3.99

 
 
MINI TWIX BARS-PER LB

$3.99

   
MINI SNICKERS -PER LB

$3.99

   
MINI MILK DUD BOXES-PER LB

$3.99

 
 
MINI HEATH BARS-PER LB

$3.99

   
MINI BUTTERFINGER BARS-PER LB

$3.99

   
MILK CHOCOLATE MALTED BALLS-PER LB

$3.99

 
 
LINDT TRUFFLES MILK CHOC & SEA SALT-12 OZ BAG

$5.99

   
LINDT TRUFFLES ASST-12 OZ BAG

$5.99

   
LINDT MILK CHOCOLATE EGGS-RED-PER LB

$7.99

 
 
LINDT MILK CHOCOLATE EGGS-RED-5 LB BAG

$37.50   $25.00

   
LINDT HELLO STRAWBERRY CHEESECAKE PER LB

$7.99

   
LINDT HELLO STRAWBERRY CHEESECAKE PER 5LB BAG

$37.50

 
 
LINDT HELLO CRUNCHY NOUGAT PER LB

$7.99   $4.99

   
LINDT HELLO CRUNCHY NOUGAT 5LB BAG

$37.50

   
LINDT HELLO COOKIES & CREAM PER LB

$7.99

 
 
LINDT HELLO COOKIES & CREAM 5LB BAG

$37.50

   
LINDT HELLO CARAMEL BROWNIE PER LB

$7.99   $4.99

   
LINDT HELLO CARAMEL BROWNIE PER 5LB BAG

$37.50   $25.00

 
Loading...